วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ยืมเงิน Dtac : Truemove H : AIS ต้องการโทรด่วน ค่าโทรหมด ยืมเงินได้ ไม่ต้องเกร็งใจ

หากย้อนไปในอดีต…เมื่อใดก็ตามที่เงินมือถือหมด ก็จะไม่สามารถโทรติดต่อใครได้อีก หรือจำเป็นจะต้องเติมเงินด้วยการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับใครหลายๆคน ยิ่งหากมีธุระฉุกเฉินเร่งด่วนด้วยแล้ว ยิ่งรอไม่ได้โดยเด็ดขาด เครือข่ายมือถือหลายค่ายเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ออกบริการ “ยืมเงินมือถือ” เพื่อปิดช่องโหว่ทางการค้าให้หมดไป

วิธีการในการยืมเงินของแต่ละเครือข่ายจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ยืมเงินมือถือ Dtac

Dtac มาในแคมเปญ “ใจดีให้ยืม” โดยสามารถใช้บริการยืมเงินได้ตั้งแต่ 10 ถึง 130 บาท (เพิ่มทีละ 10 บาท) โดยการกด *110*จำนวนเงินที่ต้องการ# แล้วโทรออก โดยมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันตามจำนวนเงินที่ยืม ดังต่อไปนี้

ยืมเงิน 10, 20, 30 บาท ค่าธรรมเนียม 2 บาท

ยืมเงิน 40, 50 บาท ค่าธรรมเนียม 3 บาท

ยืมเงิน 60 บาท ค่าธรรมเนียม 4 บาท

ยืมเงิน 70, 80 บาท ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ยืมเงิน 90, 100 บาท ค่าธรรมเนียม 6 บาท

ยืมเงิน 110 บาท ค่าธรรมเนียม 7 บาท

ยืมเงิน 120, 130 บาท ค่าธรรมเนียม 8 บาท

โดยมีเงื่อนไขว่า :-

                 1. ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดการใช้งานสะสม 150 บาทขึ้นไป โดยมียอดใช้งานเดือนล่าสุดขั้นต่ำ 20 บาท

                  2. เบอร์ต้องยังไม่ถูกระงับ ไม่อยู่ในระหว่างขอโอนย้ายเครือข่าย และมีวันคงเหลือขั้นต่ำ 1 วัน

ยืมเงินมือถือ Truemove H

ค่าย TrueMove H มาในชื่อโครงการว่า “ยืมเงินทรู” สามารถใช้บริการยืมได้ในวงเงิน 5 ถึง 95 บาท โดยต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์โดยการกด*937#แล้วโทรออก เสียก่อนว่าแต่ละเบอร์สามารถยืมเงินได้สูงสุดเท่าไหร่ เมื่อได้รับ SMS แจ้งวงเงินในการยืมจึงค่อยกด*937*จำนวนเงินที่ต้องการยืม# แล้วโทรออก เพื่อยืนยันจำนวนเงินที่ต้องการยืมอีกครั้ง โดยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ดังต่อไปนี้

ยืมเงิน 10, 20 ค่าธรรมเนียม 2 บาท

ยืมเงิน 25, 30 บาท ค่าธรรมเนียม 4 บาท

ยืมเงิน 35, 40 บาท ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ยืมเงิน 45, 50 บาท ค่าธรรมเนียม 6 บาท

ยืมเงิน 55, 60 บาท ค่าธรรมเนียม 7 บาท

ยืมเงิน 65, 70 บาท ค่าธรรมเนียม 8 บาท

ยืมเงิน 80 บาท ค่าธรรมเนียม 9 บาท

ยืมเงิน 85 บาท ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ยืมเงิน 90, 95 บาท ค่าธรรมเนียม 11 บาท

โดยมีเงื่อนไขว่า :-

                   1. ผู้ใช้บริการจะต้องเติมเงินอย่างน้อย 2 ครั้ง รวม 100 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน และจะต้องเติมเงินอย่างน้อย 1 ครั้ง รวม 20 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน

                    2. ไม่มียอดคงค้างการยืมในครั้งก่อนหน้า

ยืมเงินมือถือ AIS

สำหรับใครที่ใช้บริการ AIS จะมีบริการ “ให้ยืมนะ” โดยสามารถใช้บริการยืมเงินได้ครั้งละ 20 บาท โดยการกด *611*1# หรือ *602#  แล้วโทรออก และระบบจะทำการหักเงินโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเติมเงินครั้งต่อไป

โดยมีเงื่อนไขว่า :-

            1. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้งานซิมเติมเงินมาแล้วอย่างน้อย 4 เดือน และมียอดการใช้งานย้อนหลัง 3 เดือน สะสม 150 บาทขึ้นไป

            2. เบอร์ต้องยังไม่ถูกระงับ

 ปัญหาเงินค่าโทรหมดคงไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ต่อไป หากคุณสามารถใช้บริการ “ยืมเงินมือถือ” ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกเครือข่าย โดยมีค่าธรรมเนียมในการยืมสูงสุดไม่เกิน 11 บาท ซึ่งถือเป็นบริการที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการใช้โทรศัพท์อย่างเร่งด่วน