วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

รายงานตัวว่างงานออนไลน์รูปแบบใหม่ แบบ New Normal ผ่านเว็ปไซด์ปี 2565

22 ก.พ. 2022
342
รายงานตัวว่างงานออนไลน์

หลายๆ ท่านที่ได้มีการยื่นเรื่องว่างงานไว้ก็จะมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้น ว่าการว่างงานเราจะต้องรายงานตัวกี่ครั้งและสำหรับกรณีว่างงาน เราจะแบ่งได้เป็น 2 กรณีด้วยกันดังนี้

สำหรับกรณีที่ 1 คือกรณีของการลาออกเอง ซึ่งการลาออกเองเนี่ยเราจะได้รับชดเชย 45 % ของฐานเงินเดือน คิดจากฐานสูงสุดที่ 15,000 บาท โดยจะได้รับจำนวนวันชดเชยสูงสุดที่ 90 วัน ซึ่งในการรายงานตัวแต่ละรอบเท่ากับว่าเราจะได้รับจ่ายเงินว่างานออกมาอยู่ที่ 30 วัน ดังนั้นจึงเท่ากับว่าการรายงานตัว 1 รอบเท่ากับ 30 วัน ดังนั้นกรณีลาออกที่เราได้รับชดเชย 90 วันเราจึงจะต้องรายงานตัวทั้งสิ้น 3 รอบด้วยกันเพราะว่ารอบละ 30 วันนะครับ 30  *  30 = 90 วัน นั้นเอง สำหรับบางราย หากรายงานตัวครบ 3 ครั้งไปแล้วยังได้เงินไม่ครบ 90 วัน ต้องให้กดรายงานตัวครั้งที่ 4 ด้วย เนื่องจากว่าการออกงานโดยการแจ้งออกของแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นอาจจะไม่ได้ตัด 30 วันใน 1 รอบเท่ากันเป๊ะๆ ดังนั้น บางคนอาจจะมีงวดแรกตัดมาแค่ 20 วันดังนั้น อีก 10 วันที่เหลือท่านอาจจะต้องรายงานตัวในรอบที่ 4 ด้วยนั่นเอง สำหรับกรณีลาออกสรุปได้ง่ายๆว่าจะต้องรายงานตัว 3 รอบนะครับ

สำหรับกรณีที่ 2 เหตุแห่งการว่างงานก็จะเป็นในเรื่องของการเลิกจ้างนะครับ สำหรับกรณีเลิกจ้างเราจะได้รับชดเชย 70 % ของฐานเงินเดือน โดยคิดสูงสุดอยู่ที่ 5,000 บาท และในกรณีเลิกจ้างเอง เราจะได้รับชดเชยสูงสุดอยู่ที่ 200 วัน ก็ 1 รอบการรายงานตัวจะเท่ากับ 30 วัน ดังนั้น คนที่ถูกเลิกจ้างได้รับชดเชยสูงสุดอยู่ที่ 200 วันจะต้องรายงานตัว 7 รอบ ก็คือ 30 * 7 = 210 วันนะครับ แต่อย่าลืมว่าเขาจะจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 200 วันเท่านั้น ดังนั้นกรณีเลิกจ้างเนี่ยก็สรุปได้ว่าจะต้องรายงานตัว 7 ครั้งนะครับ หรือบางคนหากรายงานตัว 7 ครั้งแล้วได้ไม่ครบ 200 วัน ให้กดรายงานตัวครั้งที่ 8 ด้วย

ท่านที่ได้ลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตแล้วก็รายงานตัวว่างงานออนไลน์ครั้งที่ 1 แล้ว พอมีครั้งที่ 2 ผมเน้นว่าครั้งที่ 2 นะครับ แล้วเราจะเริ่มยังไงจะเข้ายังไงติดปัญหาจนต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำการรายงานตัวว่างงานออนไลน์โดยการเข้าทางโทรศัพท์นะครับพร้อมแล้วเริ่มขั้นตอนทำกันเลย

ให้ท่านเปิด Web Browser แล้วกรอก “https://e-service.doe.go.th” ในช่อง URL คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อจะได้ทำการรายงานตัวว่างงานออนไลน์

1. คลิกที่เมนู “รายงานตัว”

2. คลิกที่ปุ่ม “รายงานตัว”

3. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 “รายงานตัว” ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”

4. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 “สมัครงาน” ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”

5. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 “อาชีพอิสระ” ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”

6. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

7. คลิกที่ปุ่ม “OK”

พิมพ์ใบนัดหมายรายงานตัว

1. คลิกที่เมนู “รายงานตัว”

2. คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์ใบนัดหมายรายงานตัว”

เมนูข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

1. คลิกที่เมนู “ข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน”

2. แสดงข้อมูลการพิจารณาจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ออกจากระบบ (Logout)

1. คลิกที่ไอคอน “Profile”

2. คลิกที่เมนู “ระบบบริการประชาชน (e-Service)”

3. คลิกที่ชื่อผู้ใช้งาน

4. คลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ”

กรณีมีข้อสงสัยในการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่รับผิดชอบหรือสายด่วน 1506 กด 1 และหากพบปัญหาการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานผ่านระบบติดต่อกรมการจัดหางานสายด่วน 1506 กด 2 ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติสิทธิประโยชน์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน