วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตอย่างละเอียดล่าสุดปี 2565 เพื่อรับเงินเยียวยาต่างๆ

22 ก.พ. 2022
414
ลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ต

หากคุณเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินมาโดยตลอดในระยะเวลา 15 เดือนและจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการว่างงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลลาออกเองหรือถูกเลิกจ้าง รวมถึงสิ้นสุดสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่คุณไม่มีความผิดตามกฎหมาย คุณสามารถขอรับสิทธิ์ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ซึ่งจะมีสิทธิ์สามารถขอรับเงินชดเชยได้ด้วย วันนี้เรามีวิธีการลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยมาฝากกันได้แก่การขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานแบบลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ต

ก่อนอื่นเรามาดูเงื่อนไขการรับเงินชดเชยกรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 กันก่อนดีกว่าครับ ว่ามีอะไรบ้างโดยข้อที่

1. คุณจะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่คุณเริ่มว่างงานทันทีโดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงานซึ่งปัจจุบันสามารถลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตได้

2. คุณจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานตามที่จัดหาได้อย่างเหมาะสม

3. คุณต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

4. คุณต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันสามารถรายงานตัวผู้ว่างงานออนไลน์ได้แล้ว

5. หากคุณว่างานจะต้องไม่ใช่การเลิกจ้างกรณีทุจริตทำการผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายฝ่าฝืนข้อบังคับหรือกฎระเบียบของการทำงานอันชอบด้วยกฎหมายและทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วันโดยไม่มีเหตุอันควรมีความประมาททำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

6. คุณต้องไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

7. คุณมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนได้ตั้งแต่วันที่ 8 จากการเริ่มว่างงานไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

มาดูสิทธิที่คุณจะได้รับในกรณีว่างงานของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง

1. กรณีถูกเลิกจ้างคุณจะได้รับเงินทดแทนในช่วงว่างงานไม่เกิน 180 วันต่อปีในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ยซึ่งจะคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1650 บาทและฐานเงินเดือนสมทบสูงสุดที่ไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่นคุณมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาทคุณก็จะได้รับเงินชดเชยเดือนละ 5000 เป็นต้น

2. กรณีลาออกหรือหมดสัญญาจ้างงานตามระยะเวลาที่กำหนดคุณจะได้รับเงินทดแทนในช่วงที่ว่างงานไม่เกิน 90 วันต่อปีในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 1,000 บาทคุณจะได้รับเงินชดเชยเดือนละ 300 บาทเป็นต้นซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสามารถโทรสอบถามกระทรวงแรงงาน 1506 ซึ่งจะให้บริการ 24 ชั่วโมง

3. กรณีที่คุณลาออกคุณสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือนโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นเจ็บป่วยต้องการค่ารักษาพยาบาลหรือค่าทำฟันกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิตเป็นต้นซึ่งสามารถตรวจสอบประโยชน์ของประกันสังคมแต่ละมาตราได้

4. คนต้องยื่นเรื่องรับเงินชดเชยภายใน 1 ปีเว้นแต่กรณีคนว่างงานและยังเป็นผู้ประกันตนคุณจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานณสำนักงานจัดหางานของภาครัฐโดยต้องยื่นสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานนั่นเองหากคุณยื่นสิทธิ์เกิน 30 วันหรือเกินตามวันที่กำหนดคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังใดๆและหากยื่นสิทธิ์เกินวันที่จะได้รับสิทธิ์ไปแล้วคุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือเงินทดแทนในกรณีว่างงานสำหรับขั้นตอนลงทะเบียนว่างงานและยื่นขอเงินว่างงานจากประกันสังคมมาตรา 33

คุณสามารถทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ต ได้ดังนี้

1. ลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตขอใช้ Digital ID

ให้ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ให้ท่านเปิด Web Browser แล้วกรอก “https://e-service.doe.go.th” ในช่อง URL

2. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” แล้วจะมีเมนูมาให้ท่านเลือก

3. ให้ท่านเลือกคลิกที่ปุ่ม คำว่า “บุคคลธรรมดา”

4. จะมีเมนู “เข้าสู่ระบบด้วยบริการ Disital ID” ให้ท่านคลิก

5. ให้ท่านคลิกตรงคำว่า “ลงทะเบียน” เพื่อไปทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันก่อน

6. จะมี “ข้อตกลงการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” ให้ท่านได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ เสร็จแล้วให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีเมนูคำว่า “ตกลง” ปรากฏอยู่ ให้ท่านคลิก

7. ให้ท่านระบบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงไปในช่อง

8. คลิกตรงคำว่า “เลเซอร์โค้ดหลังบัตรประจำตัวประชาชน”

9. กดปุ่มคำว่า “ถัดไป”

10. ให้กรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนลงไปให้ครบถ้วน แล้วกดคำว่า “ยืนยันตัวตน”

11. ให้เรากรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน นั้นก็คือข้อมูลของท่านเอง เสร็จแล้วกดคำว่า “ถัดไป”

12. ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านลงไปในช่อง แล้วกดคำว่า “ขอรหัส OTP ใหม่”

13. ท่านก็นำรหัส OTP ของท่านใส่ลองในช่อง เสร็จแล้วกดคำว่า “ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ”

14. ระบบจะแจ้งเรามาว่า “ท่านได้ทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว” เสร็จแล้วให้ท่านกดคำว่า “ถัดไป”

15. ระบบจะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลว่ามีข้อมูลใดผิดหรือไม่ ถ้าผิดให้กดคำว่า “ก่อนหน้า” เพื่อกลับไปแก้ไข แต่ถ้ามั่นใจว่าถูกแล้วให้กดคำว่า “ยืนยันข้อมูล”

16. ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนว่า “ระบบได้ลงทะเบียนข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว”

2. เข้าสู่ระบบงาน (Login)

1. เปิด Web Browser แล้วกรอก “https://e-service.doe.go.th” ในช่อง URL

2. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

3. คลิกที่ปุ่ม “บุคคลธรรมดา”

4. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน”

5. กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน

6. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

7. คลิกที่ระบบ “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

8. กรณีไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานของกรมการจัดหางาน ให้คลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ” แต่

หากใช้เครื่องคอมพิวเตอรที่สำนักงานของกรมการจัดหางาน ให้ระบุชื่อสำนักงานฯ แล้วคลิกที่ปุ่ม

“เลือกสำนักงาน”

3. เมนูลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ต

1. คลิกที่เมนู “ขึ้นทะเบียนว่างงาน”

2. คลิกที่ปุ่ม “ขึ้นทะเบียนว่างงาน”

3. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 “ขึ้นทะเบียนว่างงาน” ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”

4. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 “สมัครงาน” ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”

อธิบายหน้าจอเพิ่มเติม

• หากต้องการสมัครงานให้คลิกที่ปุ่ม “สมัครงานนี้” ในตำแหน่งงานที่สนใจ แต่หากไม่ต้องการสมัครงานให้คลิกที่ช่อง “ไม่ประสงค์จะสมัครงาน” ต้องเลือกสมัครงานหรือไม่สมัครงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่เลือก ระบบจะไม่ยอมให้กรอกข้อมูลในหน้าจอถัดไป

5. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 “อาชีพอิสระ” ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”

อธิบายหน้าจอเพิ่มเติม

• กรณีไม่ประสงค์จะสมัครงาน ต้องทำการระบุข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ อย่างน้อย 1 อาชีพ

6. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

7. คลิกที่ปุ่ม “OK”

3.2 แนบไฟล์บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินชดเชย

1. คลิกที่เมนู “ขึ้นทะเบียนว่างงาน”

2. คลิกที่ปุ่ม “แนบไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคาร”

3. กรอกข้อมูลและแนบไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”

เพียงเท่านี้การลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตก็เป็นอันเสร็จพิธี ท่านก็รอรายงานตัวในเดือนถัดๆ ไป เพื่อรับเงินชดเชยในกรณีว่างงาน

หมายเหตุ : ส่วนใหญ่จะไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น สามารถลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตได้เลย แต่มีบางสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ยังมีการยื่นเอกสารอยู่ เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ท่านโทรถามสำนักงานเขตที่รับผิดชอบในเขตนั้นๆ เองครับ ว่าลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ต ต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานหรือไม่