วันจันทร์, 18 กันยายน 2566

วิธียกเลิก AIS ราย เดือน เปลี่ยนมาใช้เป็นเติมเงินทำเองได้..ง่ายจัง

ยกเลิก ais ราย เดือน

มีหลายคนที่คิดเปลี่ยนใจจากการใช้โทรศัพท์แบบรายเดือนมาเป็นแบบเติมเงินแทน ซึ่งอาจจะมีเหตุผลมาจากการใช้งานที่น้อยลง หรือต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น ซึ่งหากคุณเป็นคนที่ใช้งานเครือข่าย AIS คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระบบจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้อย่างง่ายดาย เพราะทาง AIS มีการเซตระบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำรายการมากที่สุดนั่นเอง

หากคุณต้องการที่จะยกเลิกการใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบรายเดือน และเปลี่ยนมาเป็นการเติมเงินแทน AIS แนะนำให้คุณแจ้งยื่นเรื่องด้วยการทำรายการในระบบก่อน จากนั้น จึงเดินทางไปที่ศูนย์บริการอีกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการในส่วนที่เหลือ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากระบบรายเดือนมาเป็นระบบเติมเงิน

กดไปที่หมายเลข *1175 เบอร์นี้จะเป็นศูนย์รวมบริการที่ท่านสามารถที่จะขอรับบริการได้ฟรี และไม่คิดค่าใช้จ่ายในการทำรายการ หรือสามารถทำรายการผ่าน Application My AIS ก็ฟรีเช่นเดียวกัน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 1วัน

2. นำเอกสารไปยื่นที่ AIS Shop

หลังจากที่มีการทำรายการในข้อแรกไปแล้ว จะต้องมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– หากเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารที่ใช้จะมีแค่บัตรประชาชนและซิมการ์ด

– หากเป็นนิติบุคคล จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รวมไปถึงใบ Application ที่ลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมตราประทับของบริษัทที่ระบุเลขที่หนังสือรับรองบริษัท และเลขที่ภพ 20 หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี​ โดยให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ AIS Shop เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงระบบจากรายเดือนเป็นเติมเงิน ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการในขั้นตอนนี้ภายใน 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ สำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนการใช้งานจากรายเดือนมาเป็นการเติมเงิน คุณอาจจะเคยสมัครแพ็กเกจเสริมไว้ เราจึงแนะนำให้คุณยกเลิกบริการแพ็คเกจเสริมรายเดือนไปก่อน ซึ่งส่วนนี้สามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่ Application My AIS และกดที่แถบด้านล่างในปุ่มแพกเกจ จากนั้น กดไปดูรายละเอียดแล้วเลื่อนมาดูที่หัวข้อแพ็คเกจเสริม จะมีปุ่มให้กดยกเลิกแพ็คเกจเสริมได้เลย

ทั้งหมดนี้คือวิธีการในการเปลี่ยนแปลงการใช้งานโทรศัพท์แบบรายเดือนเป็นแบบเติมเงินในเครือข่าย AIS ซึ่งสามารถทำได้ในระยะเวลาไม่นาน และน่าจะทำให้คุณสามารถที่จะใช้งานเบอร์โทรศัพท์ของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการได้ตามใจ และน่าจะช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่ต้องการได้เป็นอย่างดี