วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

การสมัครไรเดอร์ Foodpanda ทางออนไลน์

24 ต.ค. 2021
154

ณ ปัจจุบันนี้ ผู้คนตกงานไม่มีงานทำ หางานก็ยากลำบาก เพราะ มีไวรัส โควิด-19 ระบาดทั่วโลก เศรษกิฐของเมืองไทยก็หยุดชะงัก แต่ก็ยังมีงานที่ถูกกมองข้ามไปก็คืองานขับรถส่งอาหาร รับออเดอร์ของลูกค้าจากร้านอาหารและนำไปส่งยังที่อยู่จัดส่ง นั่นก็คือ Foodpanda ที่ได้ครอบคลุมการให้บริการทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย และ สามารถทำงานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

จุดเด่น

 1. สมัครงานทางออนไลน์ได้
 2. เลือกกะตารางเวลาการทำงานส่งอาหารได้
 3. มีสวัสดิการพนักงาน ประกันกลุ่ม
 4. สมัครงานได้ทุกจังหวัดทั่วไทย

โปรดตรวจสอบก่อนสมัคร FOODPANDA

ตรวจสอบก่อนจะสมัครงาน Foodpanda เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติไรเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรม

 1. เงื่อนไขการสมัคร
 2. ระยะเวลาต้องโทษ
 3. กรณีเพิ่มเติม
 1. ไม่อนุญาตให้เป็นไรเดอร์ ระยะเวลาต้องโทษ 20 ปีขึ้นไป หรือ มีประวัติคดีต่างๆมากกว่า 1 ครั้ง*โทษจำคุกตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 2. อนุญาตให้สมัครหลังพ้นโทษ 7 ปี ระยะเวลาต้องโทษ มากกว่า 7 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี หรือ มีประวัติคดีที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษ์ของบริษัทฯอย่างร้ายแรง เช่น คดีเกี่ยวกับยาเสพติดประเภท1-2คดีร้ายแรงเกี่ยวกับการขับขี่ เช่น เมาแล้วขับ
 3. อนุญาตให้สมัครหลังพ้นโทษ 3 ปี ระยะเวลาต้องโทษมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี หรือมีประวัติที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ เช่น คดีเกี่ยวกับยาเสพติดประเภท3-5 ขับรถโดยประมาท
 4. อนุญาตให้สมัครหลังพ้นโทษ 1 ปี ระยะเวลาต้องโทษ 1เดือน – 1ปี

ตัวอย่าง การสมัครไรเดอร์ Foodpanda ทางออนไลน์

 1. กดเข้ามา ตรงนี้ เพื่อสมัครงานเป็นไรเดอร์ของ Foodpanda
 1. ให้ใส่ข้อมูลของคุณลงไป
  1. จังหวัด
  2. รถที่ต้องการใช้ทำงาน
  3. ชื่อ
  4. นามสกุล
  5. เบอร์โทรศัพท์
 1. ตอบแบบสอบถาม 1 ข้อ เพื่อใช้ประกอบการสมัคร และ ติ๊กยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว แล้วกด ส่ง
 1. เพียงเท่านี้ก็ทำการสมัครเป็นไรเดอร์ของ Foodpanda เรียบร้อย

หลังจากได้ทำการสมัครเป็นไรเดอร์ของ Foodpanda ทางออนไลน์แล้วนั้น ให้คุณนั้นอ่านขั้นตอนการสมัครเป็นไรเดอร์Foodpanda ให้ดีให้เข้าใจ แล้ว ทำตามขั้นตอนนั้นได้เลย